KASKO SİGORTASI: Sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatlerinin doğan tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları karşılar.

TRAFİK SİGORTASI: Motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin veya işleticisinin hukuki sorumluluğunu sigorta limitlerine kadar temin eder.

FERDİ KAZA SİGORTASI: Ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

KASA HIRSIZLIK SİGORTASI: Kasada bulunan paranın, sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve ayrıca hırsızlar tarafından hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya yapılacak ziya ve hasarları teminat altına alır.

EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTASI: Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal haller neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınmaktadır.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI: Aracın gerek hareket halinde gerekse park halinde iken aracınızda seyahat eden yolcuların, isim belirtilmeden aracın sürücüsünün ve varsa muavininin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI: Sigortalının taraf olduğu ve sigorta sözleşmesi ile saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masraflarını karşılar.

TAŞINAN PARA SİGORTASI: Şirket personeli tarafından taşınacak para ve kıymetli eşyaları teminat altına alır.

DASK: Zorunlu deprem sigortasıdır.

İŞYERİ SİGORTALARI: Bu sigorta ile iş yeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat) emtia gibi camlarınızı yangın, hırsızlık, deprem vb. pek çok riske karşı teminat altına alır.

KONUT PAKET SİGORTASI: Evinizi ve içindeki mal varlığınızı yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riski teminat altına alır.

YANGIN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI: Konut ve iş yeriniz için, yangın, infilak ana teminatlarına ilave olarak seçime bağlı ek teminatlar (dahili su, duman, GLKHH, kötü niyetli hareketler, terör, enkaz kaldırma masrafları (bina, eşya) alınarak meydana gelebilecek maddi hasarlar sonucu, sigortalı olarak mal sahibinize, kiracınıza veya komşularınıza karşı doğabilecek mali sorumluluğunuzu güvence altına alır.

Sigorta yılı içinde sigortalının geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurt içinde veya dünyanın neresinde olursa olsun karşılar.

FERDİ SAĞLIK SİGORTASI: Kendiniz ve aileniz için yaptıracağınız sağlık sigortasıdır.

GRUP SAĞLIK SİGORTASI: Şirketiniz bünyesinde çalışanların sağlığı için yaptıracağınız sağlık sigortasıdır.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI: Seyahatleriniz süresi içinde başınıza gelebilecek hastalıklar için yaptırabileceğiniz sigortadır.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI: Poliçede marka, model, imalat yılı, nitelikleri ve sigorta kıymetleri yazılı elektronik cihazların normal çalışır halde iken önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan yangın, hırsızlık ve hasarları teminat altına alır.

İNŞAAT ALL-RİSK SİGORTASI: Poliçe konusunu temsil eden değerlerin montaj sahasında bulunduğu sırada bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebeple her hangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

MONTAJ ALL-RİSK SİGORTASI: Bu poliçe, konusunu teşkil eden değerlerin montaj sahasında bulunduğu sırada, poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik bir sebeple her hangi bir ziya ve hasara uğramasını tazmin eder.

MAKİNA KIRILMA SİGORTASI: Sigortalı mahalde bulunan ve poliçeye marka, model, nitelik, imal yılları ve değerleriyle not edilmiş makinaların, meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

EMTİA SİGORTASI: Ticari nitelikte bir emtianın onu taşımaya uygun deniz yolu, karayolu ve havayolu vasıtalarıyla nakledilmesi esnasında maruz kalabilecekleri hasar ve kayıplara karşı genel ve özel şartlar çerçevesinde yapılan sigortadır. Nakliyat sigortası, malın sahibi, satıcısı veya o malda menfaati olan her hangi bir kimse tarafından sefer esasıyla yaptırılır.

CMR SİGORTALARI: CMR sigortası uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR Sözleşmesi'nden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, belirlenen şart ve limitler ile teminat altına alır.

YAT VE GEMİ İNŞAAT SİGORTALARI: Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekeneler için yapılan bu sigorta türü, bir yıldan uzun süreli (inşaat faaliyeti bitene kadar), kızağa konmadan önceki imalat sırasındaki riskler, kızağa konma ve imalat sırasındaki riskleri, denize indirme riskleri, donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskleri kapsar.

PANDİ SİGORTALARI (KORUMA VE TAZMİN SİGORTASI): PQI kulüpleri gemi sahiplerinin sorumluluklarını kapsar, mülkiyet olarak gemiyi kapsamaz. Genellikle kapsam altına alınan riskler;

  • Gemi personeli, yolcular ve 3. kişilerin ölümü ve yaralanması,
  • Gemideki kaçaklar ve denizden kurtarılan kişiler için doğan sorumluluklar,
  • Çatışmadan doğan sorumluluklar,
  • Karaya oturmadan doğan sorumluluklar,
  • Sabit ve yüzer objelere zarar vermeden doğan sorumluluklar,
  • Kirlenmeden doğan sorumluluklar,
  • Batık çıkarmadan doğan sorumluluklar,
  • Yedekleme operasyonlarından doğan sorumluluklar,
  • Yüke karşı sorumluluklar.

LİMAN SORUMLULUK SİGORTALARI: Liman işletme faaliyetleri ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3. şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3. şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır.

Tasarım Pecado's Web